INFO over

gebruiksvoorwaarden

Lees altijd de gebruiksvoorwaarden. Door de website te gebruiken, accepteert u die voorwaarden. Lees ook het Privacy Statement. Daarin staat wat we doen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

De gebruiksvoorwaarden van Info&Advies.nl

Op het gebruik van onze website  zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website te gebruiken accepteert u, als gebruiker, deze gebruikersvoorwaarden.

Informatie en adviezen
Info&Advies.nl besteedt veel zorg aan de informatie op deze website. Info&Advies.nl probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. Ondanks dat geven wij geen garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie.
De informatie en adviezen op onze website zijn bedoeld als algemene en indicatieve informatie. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van een persoonlijk, deskundig advies.
Info&Advies.nl kan de gebruiker tests ter beschikking stellen waarmee een persoonlijk advies kan worden verkregen. Ook dit advies is algemeen en indicatief en enkel bedoeld om u een idee te geven van de bepaalde berekende waarden. Wanneer u verkregen (test)resultaten en/of andere informatie van onze site gebruikt, waaronder een beslissing tot een aankoop, is dat uw eigen verantwoordelijkheid en doet u dat voor eigen rekening en risico. U kunt aan de inhoud van de verkregen testresultaten en/of andere informatie op onze site geen rechten ontlenen.

Info&Advies.nl is in geen geval verantwoordelijk of  aansprakelijk voor enige schade, ook niet voor rechtstreekse, incidentele, indirecte schade of gevolgschade of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit het gebruik van informatie van de Info&Advies.nl site.

Leveranciers
Info&Advies.nl stelt u in staat om op eenvoudige wijze in contact te komen met een of meerdere leveranciers. Info&Advies.nl geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de leverancier(s) en/of het door deze leverancier(s) aangeboden product of dienst.

Via onze website kunt u een offerte opvragen. Wij sturen uw aanvraag samen met uw contactgegevens en de uitslag van de door u ingevulde Advieswijzer door naar de door u aangegeven leveranciers. We sturen u een e-mail om te bevestigen dat uw aanvraag voor offertes is doorgestuurd. Info&Advies.nl behoudt zich het recht voor om bepaalde offerte verzoeken niet door te sturen, één en ander naar haar eigen oordeel.

Het eventueel niet nakomen door leveranciers van met u gemaakte afspraken en/of het niet naar verwachting uitvoeren door een leverancier van de door uw opgedragen werkzaamheden kunnen Info&Advies.nl niet worden verweten. Info&Advies.nl kan in dergelijke gevallen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden en sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit.

Het uiteindelijk verlenen van een opdracht aan een leverancier is een zaak tussen u en de leverancier van uw keuze. Info&Advies.nl staat daar volledig buiten en is geen partij bij die overeenkomst.

Hyperlinks
Gebruik van de hyperlinks op onze site kan tot gevolg hebben dat u onze website verlaat. Info&Advies.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud op de sites achter deze links en kan daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, databankrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op onze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of van derden. Het is niet toegestaan het materiaal van onze  website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, dan wel om een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van onze website op te vragen en of te her gebruiken  zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Bekijk alle Info&Advies over spouwmuurisolatie

Daarom Info&Advies.nl

  • Onafhankelijk
  • Objectief
  • Advies van experts
  • Complete informatie
  • Gratis offertes op maat" Ik heb alles gevonden, zo kon ik de beste spouwmuurisolatie kiezen voor mijn huis. Heel fijn!"
Dhr. van Bommel, Eindhoven

Welke isolatie voor u?

Met de Advieswijzer weet u het.

  • Wat is de beste isolatie voor u?
  • Wat kost spouwmuurisolatie?
  • Hoeveel gaat u besparen?
Doe de Advieswijzer

Offertes bij wie?

U heeft interesse in isolatie. Bij wie
vraagt u offertes aan? Info&Advies.nl heeft alle isolatiebedrijven zorgvuldig geselecteerd.

Vraag nu 3 offertes aan


Ontvang direct de gratis handige MINIGIDS spouwmuurisolatie.