INFO over

gebruiksvoorwaarden & privacy

Lees altijd de gebruiksvoorwaarden. Door de website te gebruiken, accepteert u die voorwaarden. Lees ook het Privacy Statement. Daarin staat wat we doen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Gebruiksvoorwaarden en Privacy van Info&Advies.nl

Lees ook de Privacy bepalingen van Info&Advies.nl.

De gebruiksvoorwaarden van Info&Advies.nl
Op het gebruik van onze website  zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website  te gebruiken accepteert u, als gebruiker, deze gebruikersvoorwaarden.

Informatie en adviezen
Info&Advies.nl besteedt veel zorg aan de informatie op deze website. Info&Advies.nl probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. Ondanks dat geven wij geen garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie.
De informatie en adviezen op onze website zijn bedoeld als algemene en indicatieve informatie. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van een persoonlijk, deskundig advies.
Info&Advies.nl kan de gebruiker tests ter beschikking stellen waarmee een persoonlijk advies kan worden verkregen. Ook dit advies is algemeen en indicatief en enkel bedoeld om u een idee te geven van de bepaalde berekende waarden. Wanneer u verkregen (test)resultaten en/of andere informatie van onze site gebruikt, waaronder een beslissing tot een aankoop, is dat uw eigen verantwoordelijkheid en doet u dat voor eigen rekening en risico. U kunt aan de inhoud van de verkregen testresultaten en/of andere informatie op onze site geen rechten ontlenen.

Info&Advies.nl is in geen geval verantwoordelijk of  aansprakelijk voor enige schade, ook niet voor rechtstreekse, incidentele, indirecte schade of gevolgschade of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit het gebruik van informatie van de Info&Advies.nl site.

Leveranciers
Info&Advies.nl stelt u in staat om op eenvoudige wijze in contact te komen met een of meerdere leveranciers. Info&Advies.nl geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de leverancier(s) en/of het door deze leverancier(s) aangeboden product of dienst.

Via onze website kunt u een offerte opvragen. Wij sturen uw aanvraag samen met uw contactgegevens en de uitslag van de door u ingevulde Advieswijzer door naar de door u aangegeven leveranciers. We sturen u een e-mail om te bevestigen dat uw aanvraag voor offertes is doorgestuurd. Info&Advies.nl behoudt zich het recht voor om bepaalde offerte verzoeken niet door te sturen, één en ander naar haar eigen oordeel.

Het eventueel niet nakomen door leveranciers van met u gemaakte afspraken en/of het niet naar verwachting uitvoeren door een leverancier van de door uw opgedragen werkzaamheden kunnen Info&Advies.nl niet worden verweten. Info&Advies.nl kan in dergelijke gevallen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden en sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit.

Het uiteindelijk verlenen van een opdracht aan een leverancier is een zaak tussen u en de leverancier van uw keuze. Info&Advies.nl staat daar volledig buiten en is geen partij bij die overeenkomst.

Hyperlinks
Gebruik van de hyperlinks op onze site kan tot gevolg hebben dat u onze website verlaat. Info&Advies.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud op de sites achter deze links en kan daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, databankrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op onze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of van derden. Het is niet toegestaan het materiaal van onze  website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, dan wel om een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van onze website op te vragen en of te her gebruiken  zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De Privacy bepalingen van Info&Advies.nl

Info&Advies.nl gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Dat doen we door naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming. Ook bekend onder de afkorting AVG. Dit is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de verordening zijn voor heel Europa belangrijke zaken geregeld over de handhaving van privacy.
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50580701.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Als u de Advieswijzer op Info&Advies.nl invult, krijgt u een persoonlijk resultaat zonder dat wij u vragen om uw contactgegevens. Als u besluit om via Info&Advies.nl ook offertes aan te vragen, hebben wij wel uw contactgegevens nodig: naam, geslacht, postcode, huisnummer, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. U geeft toestemming voor het opslaan en gebruik van die gegevens door het vinkje dat u aanklikt bij de aanvraag.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Wanneer u een offerte aanvraagt, vraagt u of een of meerdere leverancier(s) contact met u willen opnemen voor een offerte. Daarbij verleent u ons toestemming om uw contactgegevens te gebruiken om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoek, om onze dienstverlening te kunnen toetsen en om u van tijd tot tijd te informeren over nieuwe producten en diensten. Wij sturen uw aanvraag samen met uw contactgegevens door naar de door u aangegeven leveranciers. De leveranciers ontvangen ook de uitslag van de door u ingevulde Advieswijzer. Daarmee kunnen zij de offerte aan u goed voorbereiden. We sturen u een e-mail om te bevestigen dat uw aanvraag voor offertes is doorgestuurd. De leveranciers kunnen naar aanleiding van uw verzoek om een offerte ook telefonisch contact met u opnemen, ook als u uw telefoonnummer heeft laten registreren in het bel-me-niet register. Na ongeveer 6 weken nadat u een verzoek om een offerte heeft ingevuld, kunt u van Info&Advies.nl een e-mail ontvangen om te vragen of u tevreden bent over onze dienstverlening.

Bewaren
Bij Info-en-Advies.nl kunt u voor verschillende producten offertes aanvragen. Die zijn bijna allemaal bedoeld om uw huis te verbeteren. Die producten hebben vaak met elkaar te maken. Daarom bewaren wij uw aanvraag voor een periode van 12 maanden. De leveranciers die u benaderen voor een offerte bewaren uw gegevens maximaal 6 maanden. Als u klant wordt bij een van hen, dan gelden hun AVG-richtlijnen.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Cookies
Info&Advies.nl maakt gebruik van cookies. Cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. Het zijn kleine tekstbestandjes. Zij kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Pas hiervoor de instellingen in uw browser aan. Omdat iedere browser anders is, verwijzen we u naar de "help-functie'' van uw browser voor het instellen van uw voorkeuren. Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Welke cookies?
1)Info&Advies.nl  maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gegevens van Google Analytics helpt ons de inhoud van Info&Advies.nl te verbeteren.

Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag op onze website, bijvoorbeeld welke pagina's u vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen we onze websites optimaliseren en de navigatie verbeteren. We gebruiken deze cookies ook om bij te houden of u via een van onze partners naar onze website bent doorgelinkt, of van een voorziening of dienst gebruik heeft gemaakt en om welke voorzieningen of diensten het daarbij ging. Met deze cookies wordt géén informatie bewaard waarmee uw identiteit kan worden achterhaald. Alle informatie die met deze cookies wordt verzameld, wordt bewaard in de vorm van anonieme totaalstatistieken.

2) Met behulp van cookies kan er onder meer voor worden gezorgd, dat u bij een bezoek aan onze website niet iedere keer dezelfde informatie hoeft in te voeren. Daarom plaatst Info&Advies.nl een cookie om uw antwoorden op de vragen in de Advieswijzer te onthouden. Deze gegevens blijven maximaal 7 dagen bewaard.
Accepteert u geen cookies? Dan worden bij een offerte aanvraag uw antwoorden op de vragen uit de Advieswijzer niet meegestuurd. Daardoor kunnen de bedrijven waarvan u een offerte wilt hebben, uw aanvraag minder precies opvolgen.

Links
Op de site Info&Advies.nl treft u mogelijk een aantal links aan naar andere sites die niet tot Info&Advies.nl behoren. Info&Advies.nl heeft geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites of voor de omgang van uw persoonsgegevens door deze.

Wijzigingen
Info&Advies.nl kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u daarom aan dit privacy statement regelmatig te bekijken.

Vragen?
Bij vragen kunt u een e-mail sturen aan privacy@info-en-advies.nl. Wilt u uw gegevens corrigeren, inzien, verwijderen of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door Info&Advies.nl, dan kunt u eveneens een email sturen aan privacy@info-en-advies.nl.